KERNWAARDEN

KERNWAARDEN
SOLIDE - 360° - BETER

SOLIDE

Wij beheersen onze processen. Afspraak is afspraak. Partijen waar wij mee samen werken kunnen er van op aan dat wij rekening houden met hun belangen. Wij doen er alles aan om persoonlijk letsel en materiële of milieuschade te voorkomen.

360°

Wij wegen de belangen van alle partijen, met en voor wie wij werken, zorgvuldig af: Klant ,leveranciers, medewerkers, omgeving (maatschappelijk verantwoord werken), met andere woorden, onze stakeholders.

BETER

Wij werken aan continue verbetering.
Verbetering op het gebied van zowel kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu ( KVGM) voor onze medewerker, onderaannemers, leveranciers en klanten nemen hier een belangrijke plaats in.

Toegangstoren Zaandam

15 juni 2018

AH Delflandplein

14 juni 2018

Tentconstructie

14 juni 2018

Kreekraksluizen

14 juni 2018

Asian Hercules

14 juni 2018

Hangsteiger kraan

4 mei 2018

Schade aan hotelschip

16 februari 2018

vanderValk Amsterdam

15 februari 2018

Hangsteiger Hartelbrug

1 december 2017

Plaatsing ketel NGT

1 december 2017

Steigerbouw van der Panne Rotterdam B.V.

Stadionweg 35c
Postbus 9297
3007 AG Rotterdam
e: info@steigerbouw.nl
i: www.steigerbouw.nl

KvK : 24154445
Ing rek. : 69.45.11.765
IBAN : NL76 INGB 0694511765
BIC : INGBNL2A

G rek. :99.60.87.028
IBAN : NL85 INGB 0996087028
BIC : INGBNL2A
BTW nr. : NL00.71.17.553.B01